Omalääkäri

Hanki itsellesi oma hammaslääkäri

Samalla hammaslääkärillä käymisessä on monia etuja. Tiuhaan hammaslääkäriä vaihtaville tehdään enemmän toimenpiteitä kuin omaa, suun hoitohistorian tuntevaa lääkäriä käyttäville. Suomalaisen hammashoidon murroksissa yksityinen vastaanotto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden varmistua hoitonsa jatkuvuudesta ja tasosta.

Hammashoito murroksessa

Suomalainen hammashoito muuttuu vauhdilla. Hammaslääkäreiden eläkelöitymisvauhti kiihtyy eivätkä vuosittain valmistuvat uudet hammaslääkärit riitä korvaamaan syntyvää vajetta. Samaan aikaan väestö ikääntyy ja omat hampaat halutaan säilyttää pitempään kuin aiemmin. Näin ollen hammashoidon tarve lisääntyy samalla, kun hammaslääkärien määrä vääjäämättä vähenee.

Hoitotakuun seurauksena terveyskeskusten on otettava hoitoon kaikki halukkaat. Tämä on johtanut monissa kunnissa hammashoidon ruuhkautumiseen. Hoito terveyskeskuksissa onkin usein päivystysluonteista. Pitkäjännitteistä kokonaishoitoa ei voida tehdä, vaikka henkilökunta niin haluaisikin. Osaltaan tähän vaikuttaa myös hammaslääkäreiden suuri vaihtuvuus niissä monissa terveyskeskuksissa, joissa hammashoitoa pyörittää vuokrahammaslääkäriyritys. Nämä samat ulkomaisten pääomasijoittajien omistavat ketjut toimivat yksityissektorilla. Niiden toiminta on bisneslähtöistä ja luonteeltaan enemmän tai vähemmän liukuhihnamaista.

Pitkäaikaiset potilas-lääkärisuhteet vaarassa

Hammashoitoa myllertävien muutosten jalkoihin tahtoo jäädä hyvän hammashoidon peruskivi; säännöllinen ja pitkäaikainen potilas-lääkärisuhde. Tämä on sääli, sillä omalla tutulla hammaslääkärillä käymisessä on potilaalle monia etuja.

Tutkimusten mukaan niille potilaille, jotka vaihtavat tiheästi hammaslääkäriä tehdään enemmän toimenpiteitä, kuin samalla hammaslääkärillä säännöllisesti käyvillä potilailla. Oma hammaslääkäri tuntee potilaan suun tilanteen ja hoitohistorian. Turhilta toimenpiteiltä vältytään, kun tiettyjä muutoksia, esimerkiksi pieniä kiilteeseen rajoittuvia reikiä ja vanhoja paikkoja, voidaan seurata vuosittain. Usein tilanne säilyy muuttumattomana vuodesta toiseen.

Toisaalta suun tilanteen muuttuessa äkillisesti huonommaksi tuttu hammaslääkäri huomaa muutoksen ja voi puuttua asiaan ajoissa. Tällainen tilanne on esimerkiksi jonkin lääkityksen aloittamisesta johtuva syljen erityksen aleneminen, joka usein johtaa hampaiden nopeaan reikiintymiseen.

Oma hammaslääkäri yksityisvastaanotolta

Perinteinen yksityisvastaanotto tarjoaa erinomaiset puitteet hyvän hammashoidon toteutumiseen. Hammaslääkäri, joka vastaa vastaanotosta jolla työskentelee, ei hevillä vaihda työpaikkaa. Kutsut tarkastuksiin voidaan määritellä kullekin potilaalle yksilöllisesti, potilaan tarpeiden mukaan. Kaikki tarpeelliset hoidot voidaan tehdä ja tarvittaessa potilas voidaan ohjata erikoishammaslääkärin hoitoon. Pitkät, 20–30 vuotta kestävät potilas-lääkärisuhteet ovat yksityissektorilla tavanomaisia.

Meneillään olevan hammashuollon muutoksen keskellä onkin hyvä harkita mahdollisuutta hankkia itselleen oma hammaslääkäri, jonka vastaanotolla voi turvallisin mielin käydä tulevat vuodet ja vuosikymmenet.